ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است

    لطفا حتما حتما مدل دستگاه و مشکلتون و شرح دهید.

    بسیار خب