در حال نمایش 4 نتیجه

تخفیف!
جدید

درایو ذخیره ساز

HP LTO 3 Ultrium 920 Sas Internal Tape Drive

قیمت اصلی تومان 24/000/000 بود.قیمت فعلی تومان 20/000/000 است.
تخفیف!
جدید

درایو ذخیره ساز

HP LTO 5 Ultrium 3000 Sas Internal Tape Drive

قیمت اصلی تومان 55/000/000 بود.قیمت فعلی تومان 45/000/000 است.
تخفیف!
جدید

درایو ذخیره ساز

HP LTO 6 Ultrium 6250 Sas Internal Tape Drive

قیمت اصلی تومان 180/000/000 بود.قیمت فعلی تومان 155/000/000 است.
تخفیف!
جدید
قیمت اصلی تومان 350/000/000 بود.قیمت فعلی تومان 335/000/000 است.